Board soi3.com
กลับหน้าหลัก ซอย3ดอทคอม www.soi3.com
(สำหรับเวปมาสเตอร์เท่านั้น =>)Login:    Username: Password:
Submitted by.. บริษัท ยูโปรเทค จำกัด on 5/25/2561 2:51:43 PM
บริษัท ยูโปรเทค จำกัด ผู้นำเข้า-จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ UPS และเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า AVR-Stabilizer ที่มีประสบการณ์
ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก-เกินและไฟดับ ไฟฟ้าไม่เสถียร รวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องแปลงแรงดันและความถี่ไฟฟ้า
พร้อมทีมงานวิศวกรและผลงานจริงที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี
*** ขอเรียนเชิญผู้จำหน่ายเครื่อง FIBER LASER และเครื่องจักรต่างๆเข้าเป็นตัวเเทนจำหน่ายเครื่อง UPS และ AVR-Stabilizer เพื่อ
ป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ท่านจำหน่ายแก่ลูกค้า

สนใจติดต่อที่: บริษัท ยูโปรเทค จำกัด www.u-pt.com หรือ www.u-protect.com
โทร 0-2743-3998 แฟกซ์ 0-2743-3997 e-mail : sales@u-pt.com

<< กลับหน้ากระทู้