รวมคำถาม-ตอบ ปัญหาที่มักพบบ่อย และแก้ไขได้ด้วยตนเอง

1. การอัพเดทควรระวัง
 
สำหรับเครื่องระบบ 32 บิต อัพเดทปกติ
Part ตามลูกศรสีแดงสำหรับเครื่อง 64 บิต สังเกตุ
Part ที่ถูกต้องตามลูกศร


และการอัพเดทใช้ได้สำหรับเครื่องที่เคยติดตั้งโปรแกรมมาแล้วเท่านั้น หากยังไม่เคยติดตั้งให้
ทำการติดตั้ง หรือ
Setup แทน
 
2. เปิดหน้าออกรายงานไม่ได้
  เพราะมันยังไม่ได้ Add Printer ควรติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้เรียบร้อย