Board soi3.com
กลับหน้าหลัก ซอย3ดอทคอม www.soi3.com
(สำหรับเวปมาสเตอร์เท่านั้น =>)Login:    Username: Password:
Submitted by.. webmaster on 7/14/2007 9:45:36 AM
เนื่องจากมีลูกค้าบางท่านไม่ได้อ่านคู่มือการใช้งานเลยซึ่งโปรแกรมที่เราจำหน่ายอยู่นี้
เป็นโปรแกรมเล็กๆ ไม่ซับซ้อน เพียงอ่านคู่มือซักครั้งท่านก็จะสามารถใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพอย่างง่ายดาย กรณีสุดวิสัย ไม่เข้าใจก็สามารถโทรสอบถามได้ทันที
โดยเจาะจงลงไปในข้อใดข้อหนึ่งที่ท่านไม่เข้า จะทำให้เราสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและชัดเจน
ยิ่งขึ้น เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางเราต้องให้บริการตอบคำถามลูกค้าให้ได้ครบทุกท่าน
หากมีลูกค้าซักรายที่ต้องการให้อธิบายให้ฟังทางโทรศัพท์ตั้งแต่ต้นจนจบ จะทำให้ลูกค้า
รายอื่นที่รอสายอยู่ ต้องรอเป็นเวลานานมากๆ ทำให้หลายท่านหงุดหงิดใจ และตำหนิมาทางเรา
ซึ่งทางเราก็ยินดีรับฟัง และปรับปรุงมาตลอด หวังว่าลูกค้าทุกท่านที่เคยใช้บริการของเราแล้ว
หรือเคยพูดคุยกับทางเรามาแล้วคงจะทราบดีถึงอัธยาศัยที่ดีที่มีต่อกันตลอดมา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านคงเข้าใจปัญหาที่เรากำลังพยายามแก้ไข
เพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้าได้รวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้น

<< กลับหน้ากระทู้