Board soi3.com
กลับหน้าหลัก ซอย3ดอทคอม www.soi3.com
(สำหรับเวปมาสเตอร์เท่านั้น =>)Login:    Username: Password:
Submitted by.. ฝ่ายขาย on 11/6/2008 11:49:47 AM
เข้าไปดูที่

http://www.soi3.com/Tmp/Qutation.pdf
http://www.soi3.com/Tmp/Invioce_1.pdf

Submitted by ฝ่ายขาย on 11/6/2008 1:12:28 PM
เข้าไปดูที่

http://www.soi3.com/Tmp/Qutation.pdf
http://www.soi3.com/Tmp/In2.pdf

Submitted by.. ฝ่ายขาย on 11/7/2008 11:10:03 AM
แบบฟอร์ม ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เข้าไปดูที่

http://www.soi3.com/Tmp/In3.pdf

Submitted by ฝ่ายบริการ on 11/15/2008 9:53:43 PM
หากลูกค้ามีแบบฟอร์มอยู่แล้ว สามารถเลือก Option แสดงแต่ข้อมูล ให้ตรงกับฟอร์มที่มีอยู่ได้ค่ะ

สอบถามฝ่ายบริการ 086-6215889 ค่ะ

Submitted by.. ฝ่ายขาย on 2/6/2009 12:28:12 PM
เข้าไปดูที่

http://www.soi3.com/tmp/Invioce_1.pdf


<< กลับหน้ากระทู้