Board soi3.com
กลับหน้าหลัก ซอย3ดอทคอม www.soi3.com
(สำหรับเวปมาสเตอร์เท่านั้น =>)Login:    Username: Password:
Submitted by.. ฝ่ายบริการ on 7/27/2011 2:49:07 PM
รูปแบบฟอร์มบิล สำหรับพิมพ์แบบเต็มรูปแบบในโปรแกรม BillGold หรือ StockBillGold
เข้าไปดูที่
http://www.soi3.com/form/MSDataReport.pdf
http://www.soi3.com/form/MSDataReport-2.pdf
http://www.soi3.com/form/MSDataReport-3.pdf
http://www.soi3.com/form/ParadizeBill Gold-4.pdf
http://www.soi3.com/form/MSDataReport-5.pdf
http://www.soi3.com/form/MSDataReport-6.pd
http://www.soi3.com/form/MSDataReport-7.pdf
http://www.soi3.com/form/MSDataReport-8.pdf
http://www.soi3.com/form/ParadizeBill Gold10.pdf

และ
http://www.soi3.com/form/MSDataReport-11.pdf
เป็นการจัดวางรูปแบบข้อมูลให้ตรงกับฟอร์มบิลที่มีอยู่
คุณสามารถที่จะขยับหรือ ซ่อนข้อมูลที่ไม่ได้การได้ค่ะ

ติดต่อ 0866215889 ค่ะSubmitted by ฝ่ายบริการ on 7/27/2011 2:52:18 PM
รูปแบบฟอร์มบิล สำหรับพิมพ์แบบเต็มรูปแบบในโปรแกรม BillGold หรือ StockBillGold
เข้าไปดูที่
http://www.soi3.com/form/MSDataReport.pdf
http://www.soi3.com/form/MSDataReport-2.pdf
http://www.soi3.com/form/MSDataReport-3.pdf
http://www.soi3.com/form/ParadizeBill Gold-4.pdf
http://www.soi3.com/form/MSDataReport-5.pdf
http://www.soi3.com/form/MSDataReport-6.pd
http://www.soi3.com/form/MSDataReport-7.pdf
http://www.soi3.com/form/MSDataReport-8.pdf
http://www.soi3.com/form/ParadizeBill Gold-10.pdf

และ
http://www.soi3.com/form/MSDataReport-11.pdf
เป็นการจัดวางรูปแบบข้อมูลให้ตรงกับฟอร์มบิลที่มีอยู่
คุณสามารถที่จะขยับหรือ ซ่อนข้อมูลที่ไม่ได้การได้ค่ะ

ติดต่อ 0866215889 ค่ะ
<< กลับหน้ากระทู้