Board soi3.com
กลับหน้าหลัก ซอย3ดอทคอม www.soi3.com
(สำหรับเวปมาสเตอร์เท่านั้น =>)Login:    Username: Password:
Submitted by.. บจก. นรินทร์อินสทรูเม้นท์ on 3/25/2012 1:30:31 AM
บริษัท นรินทร์อินสทรูเม้นท์ จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย
เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine)
สามารถออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบตามความต้องการของลูกค้า ซ่อมบำรุงเครื่องทดสอบ (Upgrade) ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการทดสอบและประมวลผล ด้วยต้นทุนต่ำและรวดเร็ว เป็นผู้ผลิตที่เป็นธุรกิจของคนไทย จึงมั่นใจในการบริการ มีสำรองชิ้นส่วน อุปกรณ์ประกอบ ตลอดช่วงเวลาใช้งาน 20 ปี

เครื่องทดสอบแรงดึง,เครื่องทดสอบแรงกด,เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ และอุปกรณ์เสริม (NRI-Universal Testing Machine & Accessories)
ให้คำปรึกษาการผลิตเครื่องทดสอบและออกแบบตามการใช้งานเฉพาะ ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง อีกทั้งยังรับปรับปรุงเครื่องทดสอบเก่าให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยสายการผลิตในเมืองไทย จึงราคาถูกกว่าเครื่องต่างประเทศเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งการรับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม

อุปกรณ์เสริม : Tensile Grip, Compression plate, Load Cell, Extensometer, Bending Jig, Plunger Fixture, Tension Grip, etc.
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทดสอบของเรานั้น รองรับมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS B7721, ISO 7500-1, BS 1610, DIN51221,
DIN 51221 Class 1 and ADTM และ EM 10002-2 Grade 1.0

โปรแกรมการทำงาน (NRI-Testing Machine V 3.0)
รองรับการใช้งานทุกรูปแบบการทดสอบ ดึง กด เจาะ เฉือนและลอก พร้อมทั้งประมวลผลผ่านโปรแกรมแล้ว สามารถออกแบบรายงานผลและพิมพ์รายงานได้ทันที

เยี่ยมชม สามารถเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิต การสาธิตการใช้งานเครื่องทดสอบและSoftware ได้ที่บริษัทของเรา ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ สามารถนัดล่วงหน้าได้ที่

บริษัท นรินทร์ อินสทรูเม้นท์ จำกัด
60/201 หมู่ 1 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. (66)2-383-2679-80 โทรสาร. (66)2-383-1440
E-mail: chana@narin.co.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: http://www.narin.co.th

ติดต่อให้บริการทดสอบและสอบเทียบที่ http://www.c-caltest.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ info@c -caltest.com
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า wanida@narin.co.thnote:
เครื่องทดสอบอเนกประสงค์,Universal Testing Machine,เครื่องทดสอบแรงดึง,เครื่องทดสอบแรงกด,เครื่องทดสอบอเนกประสงค์,Tensile Grip, Compression plate, Load Cell, Extensometer, Bending Jig, Plunger Fixture

<< กลับหน้ากระทู้