Board soi3.com
กลับหน้าหลัก ซอย3ดอทคอม www.soi3.com
(สำหรับเวปมาสเตอร์เท่านั้น =>)Login:    Username: Password:
Submitted by.. PMadison on 5/7/2556 10:24:48 AM
Bright House School (โรงเรียนวิวรรธนภาษา) ขยายเวลาเวิร์คช็อป AEC Readiness ฝึกทักษะภาษาอังกฤษฟรี 3 ชั่วโมง ครอบคลุมทุกทักษะที่จำเป็น ทั้ง การสนทนา การออกเสียง และ การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
AEC Readiness Workshop จะข่วยยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานในองค์กรพร้อมปูพื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษในระดับเข้มข้นต่อไป เพื่อความพร้อมในการทำงานกับชาวต่างชาติในยุคประชาคมอาเซียน ด้วยวิธีการง่ายๆ
• สนุกสนานกับกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนในทุกระดับความสามารถตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสูงสุด
• เรียนรู้วิธีการสื่อสารด้วยความมั่นใจ ทั้งการพูดคุยแบบเผชิญหน้า การพูดคุยทางโทรศัพท์ และการโต้ตอบทาง E-mail หรือจดหมายธุรกิจต่างๆ
• ฝึกฝนการนำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ และพัฒนาการออกเสียงสนทนาในชีวิตประจำวัน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
• สอบถามและให้ข้อมูล เกี่ยวกับการทำงาน การดำเนินชีวิต กิจกรรมยามว่าง และแผนการในอนาคตได้
องค์กรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครเข้ารับการอบรม “ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ” (AEC Readiness Workshop) ฟรี 3 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฏาคม ศกนี้ ได้ที่ โรงเรียน ไบรท์ เฮ้าส์ (วิวรรธนภาษา) โทรศัพท์ 02-611-2277 และ 02-611-2017 อีเมล์ sales@brighthousethailand.com, marketing@brighthousethailand.com เว็บไซต์: www.brighthousethailand.com เฟซบุค https: //www.facebook.com/BrightHouseSchool


<< กลับหน้ากระทู้