Board soi3.com
กลับหน้าหลัก ซอย3ดอทคอม www.soi3.com
(สำหรับเวปมาสเตอร์เท่านั้น =>)Login:    Username: Password:
Submitted by.. ไอฟาส on 7/16/2556 6:10:42 PM
สถาบันพัฒนาภาษาไอฟาส ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 เดอะมอลล์งามวงศ์วานและสาขาใหม่ สยามสแควร์ ติดถนนอังรีดูนังต์ เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการจะพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบ TOEFL, IELTS, TOEIC เพื่อการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ เพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับใช้ในหน้าที่การงานหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งในอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา และสิงคโปร์ โดยผู้ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ดูแลเอาใจใส่ตลอดทั้งการเรียน

ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนมีการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนตลอดทั้งหลักสูตร ควบคุมและดูแลการสอนโดยดร.วาทิน เฉลิมดำริชัย ที่มีประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกประเทศ ร่วมกับอาจารย์เจ้าของภาษาทั้งอังกฤษและอเมริกา บรรยากาศเป็นกันเอง มีอาจารย์ประจำและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการแนะแนวการเรียนให้กับทุกท่าน เรียนได้ทุกวันกับระบบ on demand ไม่จำกัดโดยชั่วโมงหรือจำนวนครั้ง ทบทวนได้เท่าที่ต้องการ ร่วมกับคลาสสดโดยอาจารย์ชาวไทยและต่างชาติ

โปรโมชั่นพิเศษสุดเดือนกรกฎาคม กับหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ Oral Communication ที่ช่วยพัฒนาทักษะการฟังและการพูด เรียนคลาสสดกับอาจารย์เจ้าของภาษาทั้งอังกฤษและอเมริกัน ลดพิเศษสุด 30 ชั่วโมง จากราคา 9000 บาท เหลือ 7900 บาท

และการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจด้วยหลักสูตรปรับพื้นฐาน Foundation Reinforcement เลือกโปรแกรมเรียนได้ ตามวันและเวลาที่สะดวก ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน ทบทวนได้เท่าที่ต้องการ ด้วยระบบ on demand ซื้อ 2 โปรแกรม เรียนฟรีอีก 1 โปรแกรม ทั้ง 2 โปรโมชั่นนี้พิเศษสุดก่อน 15 สิงหาคม 2556 นี้

สอบถามข้อมูลการเรียนและตารางเรียนของหลักสูตรนี้ได้ที่ 02-550-0921-2 หรือ 086-366-5010 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.ifast.ac.th

สถาบันพัฒนาภาษาไอฟาสมีช่องทางเรียนภาษาอังกฤษฟรี ให้กับทุกท่านที่www.facebook.com/ifastthailand หรือ www.youtube.com/user/ifastacth<< กลับหน้ากระทู้