Board soi3.com
กลับหน้าหลัก ซอย3ดอทคอม www.soi3.com
(สำหรับเวปมาสเตอร์เท่านั้น =>)Login:    Username: Password:
Submitted by.. ยน on 7/22/2562 7:25:25 PM
รับยื่นเรื่อง ขอสินเชื่อ อนุมัติเงินกู้ สำหรับงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยและ งานก่อสร้าง บ้าน อาคาร ต่อเติม ตบแต่ง ซ่อมแซม จำนวนจำกัด
โทร. 081-869-5580 (ยินดีให้คำปรึกษางานทุกประเภท)
= ลักษณะที่อยู่อาศัยและงานครอบคลุมทุกประเภท=
- บ้าน อาคาร คอนโด อาพาร์ตเมนท์ ห้องเช่า โรงงาน
- งานก่อสร้าง บ้าน อาคาร คอนโด อาพาร์ตเมนท์ ห้องเช่า โรงงาน สำนักงาน
- งานต่อเติม ตบแต่ง ซ่อมแซม ปรับปรุง

= งานต่อเนื่องครบวงจร =
- ประมาณราคา กำหนดราคา
- ออกแบบ เขียนแบบ และอนุมัติ
- อนุมัติงาน ขออนุญาติ
- อนุมัติงาน ก่อสร้าง
- ควบคุมงบประมาณ
- ควบคุมงาน บริหารงาน และตรวจสอบ
- จัดทีมก่อสร้าง

ยื่นเรื่อง อนุมัติเงินกู้ สำหรับที่อยู่อาศัยและ งานก่อสร้าง บ้าน อาคาร ต่อเติม ตบแต่ง ซ่อมแซม จำนวนจำกัด
โทร. 081-869-5580 (ยินดีให้คำปรึกษางานทุกประเภท)


<< กลับหน้ากระทู้