Board soi3.com
กลับหน้าหลัก ซอย3ดอทคอม www.soi3.com
(สำหรับเวปมาสเตอร์เท่านั้น =>)Login:    Username: Password:
Submitted by.. warrant on 7/22/2562 8:04:24 PM
รับออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงาน งานก่อสร้างทุกประเภท โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก มืออาชีพ
ประหยัดและควบคุมงบประมาณได้มากกว่าแน่นนอน
ติดต่อ WARRANT - DESIGN TEL. 081-869-5580 FAX. 02-726-5911
https://drive.google.com/folderview?id=0B8rNJp3-dPX9WG16d2F4MXplYjQ&usp=sharing
http://www.siamshop.com/e0744p75hk085t2

=ตัวอย่าง= ไม่ว่างานเล็กหรือใหญ่

- งานออกแบบงานก่อสร้างทุกประเภท
- ออกแบบ อาคาร โรงงาน บ้านพักอาศัย สำนักงาน ออฟฟิต
- ออกแบบ งานต่อเติม ตบแต่ง (งานก่อสร้างทุกประเภท)
- งานสำรวจ หาระดับ ระยะพื้นที่ แบ่งเขต ฯลฯ
- งานประมาณราคา ค่าก่อสร้าง
- งานรายการคำนวณ งานก่อสร้าง
- งานควบคุมงาน วางแผน งานก่อสร้างทุกประเภท
- บริหารงาน โครงการ
- ดูแลเรื่องงบประมาณการก่อสร้าง ประเมินราคาค่าก่อสร้าง
- เรื่องอนุมัติเงินกู้
- เรื่องขออณุญาติก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
- หาแบบวัสดุต่างๆ

=ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องงานออกแบบและงานก่อสร้างทุกประเภท=

ติดต่อ WARRANT - DESIGN TEL. 081-869-5580 FAX. 02-726-5911
https://drive.google.com/folderview?id=0B8rNJp3-dPX9WG16d2F4MXplYjQ&usp=sharing
http://www.siamshop.com/e0744p75hk085t2


<< กลับหน้ากระทู้