conn1.gif (192 bytes)
conn2.gif (192 bytes)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม
"พาราไดส์บาร์โค้ด
สี   เวอร์ชั่น 2.2.2"  
 
เกริ่นนำ
                 โปรแกรมพาราไดส์บาร์โค้ดสี เป็นโปรแกรมที่ทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ชื่นชอบ และเห็นความสำคัญ
  ในการผลิตสินค้าให้ประณีต มีสีสันสะดุดตา แปลกแหวกแนว สร้างสัน เพิ่มคุณค่าและความนำสมัยให้กับสินค้าของท่าน


  ดาวน์โหลด
 
         - สำหรับติดตั้ง
                   - โปรแกรมบาร์โค้ดสีชุดมินิ คลิก
                   - โปรแกรมบาร์โค้ดสีชุดโปร(
Server) คลิก

         - สำหรับอัพเดท คลิก
                   - โปรแกรมบาร์โค้ดสีชุดมินิ คลิก
                   - โปรแกรมบาร์โค้ดสีชุดโปร(
Server
) คลิก
 

1.โปรแกรมนี้ทำอะไรได้บ้าง
 • พิมพ์ฉลากบาร์โค้ดโดยท่านสามารถ กำหนดขนาดกระดาษ กำหนดขนาดของฉลาก ได้เอง เช่น พิมพ์ลงบนกระดาษ
  A4 ธรรมดา หรือลงบนกระดาษLabel ที่มีขายทั่วไป ซึ่งกระดาษชนิดนี้จะถูกตัด และกำหนดขนาดของฉลากไว้แล้ว
  ท่านก็ สามารถใช้โปรแกรมนี้จัดรูปแบบได้ตามที่กระดาษกำหนดไว้
 • จัดเก็บรายละเอียด เช่นความกว้าง ความยาว ฯลฯ ต่างๆ ที่ท่านได้เซ็ตไว้ลงในโปรแกรมอัตโนมัติ
  และท่านสามารถแก้ไขได้ภายหลังอีกด้วย
 • ตรวจสอบหมายเลยบาร์โค้ดที่ท่านได้พิมพ์ไป หากท่านใส่หมายเลขบาร์โค้ดผิดรูปแบบมาตราฐาน โปรแกรมจะ
  เปลี่ยนให้ถูกต้องตามหลักบาร์โค้ดสากล โดยอัตโนมัติ
 • Save ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวน
 • สามารถพิมพ์บาร์โค้ดได้ 5 แบบคือ EAN-13 , EAN-8,ระบบ 128,ระบบ39,ระบบ 2of5
 • สามารถย่อขนาดบาร์โค้ดให้เล็กลงตามความต้องการได้
 • สามารถเปลี่ยนสีแท่งบาร์โค้ด หรือตัวอักษรและฟอร์ทได้
 • อื่นๆ อีกมากมายตามตารางด้านล่างนี้

 • คุณสมบัติเด่น
  เวอร์ชั่น/รุ่น
  มาตราฐาน
  SME
  บาร์โค้ดสี

  ราคา     

  790 บาท
  990 บาท
  ...,...... บาท
  ลงทะเบียนได้ 5 ครั้งหรือ 5 เครื่อง
  X
  X
  X
  บาร์โค้ดระบบ EAN8 (กำหนดบาร์โค้ดตามมาตราฐานสากล)
  X
  X
  X
  บาร์โค้ดระบบ EAN13 (กำหนดบาร์โค้ดตามมาตราฐานสากล)
  X
  X
  X
  กระดาษเหลือนำมาพิมพ์ต่อได้ / เลือกตำแหน่งเริ่มพิมพ์ได้
  X
  X
  X
  เรียงลำดับตาม รหัสสินค้า
  X
  X
  X
  บาร์โค้ดระบบ 128 (ใส่ตัวอักษรได้กำหนดบาร์โค้ดได้เอง)  
  X
  X
  บาร์โค้ดระบบ 39 (ใส่ตัวอักษรได้กำหนดบาร์โค้ดได้เอง)  
  X
  X
  บาร์โค้ดระบบ 2of5(ใส่ตัวอักษรได้กำหนดบาร์โค้ดได้เองและความ  
  X
       กว้างของบาร์โค้ดลดลงหากมีหลายๆหลัก)      
  เรียงลำดับตามชื่อสินค้า  
  X
  กรณีมีข้อมูลหลายรายการจำนวนมากๆ สามารถแบ่งออกมา  
  X
  แสดงตามช่วงได้ ทำให้โปรแกรมทำงานได้เร็วขึ้น    

  X

  ย่อขนาดบาร์โค้ดให้เล็กหรือใหญ่    
  X
  ใส่รูปภาพสินค้า    
  X
  ใส่รูปภาพโลโก้บริษัท    
  X
  ใส่ข้อความตัวอักษรFix เช่นชื่อบริษัท    
  X
  เปลี่ยนสี ขนาด รูปแบบตัวอักษร    
  X
  เปลี่ยนสีแท่งบาร์โค้ด    
  X
  Import ข้อมูลจากไฟล์ Ms-Excel    
  X
  Import ข้อมูลจากโปรแกรมของพาราไดส์รุ่นอื่นๆ    
  X
  กำหนดให้ Run เลขบาร์โค้ดต่อเนื่องตามต้องการได้อัตโนมัติ    
  X
  เลขบาร์โค้ดสูงสุดได้ 250 หลัก(ยกเว้นระบบEan13ับEan8)    
  X
  เงื่อนไขการใช้โปรแกรม

            
สามารถลงทะเบียนใช้งานได้ 5 ครั้ง หลังจากลงทะเบียนแล้ว 1 ครั้งไม่ต้องลงซ้ำอีก ถึงแม้จะมีการUninstall โปรแกรมนี้ออกไป
ลงทะเบียนแล้วสามารถใช้งานได้ตลอด จนกว่าฟอร์แมทเครื่องถึงจะนับเป็นครั้งต่อไป ให้สิทธิ์การลง 5 ครั้ง
หากยังไม่ได้ล้างเครื่อง หรือ ฟอร์แมตเครื่อง หรือล้างวินโดส์ออกไป เมื่อมีการกลับมาติดตั้งโปรแกรมนี้อีก ก็สามารถใช้งานได้เลยโดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนซ้ำอีกจนกว่าจะมีการล้างเครื่องหรือล้างวินโดส์
            ท่านที่ต้องการปรับแต่งโปรแกรมตามความต้องการนอกเหนือจากที่โปรแกรมมีอยู่ สามารถติดต่อทีมงานได้โดยทางทีมงานจะคิดค่าใช้จ่าย
ตามแต่จะตกลงกัน             ท่านสามารถเสนอแนะให้ทางทีมงานพัฒนาหรือปรับปรุงส่วนต่างๆ ของโปรแกรมได้ ทางทีมงานยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 
2. ข้อแนะนำในการทำบาร์โค้ดสี
        2.1.ควรใช้บาร์โค้ดให้ถูกประเภทดังนี้

2.1.1  

บาร์โค้ดระบบ Ean8 หรือ Ean13 มักใช้กับสินค้าขายส่งห้างร้าน ตัวเลขต้องเป็นสากลมีรูปแบบหากใส่เลขที่ผิดรูปแบบโปรแกรมจะปรับตัวเลข
ให้ถูกต้อง บางท่านอาจจะแปลกใจว่าป้อนตัวเลขนี้เข้าไป หรือต้องการเลขนี้แต่ทำไมพอ Save ไปแล้วตัวเลขเปลี่ยนไปเป็นเลขอื่น   อันนี้เนื่องจาก
ตัวเลขบาร์โค้ดที่ท่านป้อนเข้าไปนั้นผิดรูปแบบ ตัวอย่างที่ให้ได้ชัดของระบบ Ean8 มักจะพิมพ์ไว้ที่ข้างซองบุหรี่ ส่วนระบบEan13 มักจะพบ
ทั่วไปตามสินค้าทุกชนิดหากสินค้านั้นขายอยู่ในประเทศไทยมักมีตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วย 88 เช่น 8850338000973 เป็นต้น และหากลูกค้าท่านใด
มีความประสงค์ที่จะใช้บาร์โค้ดระบบ Ean8 หรือ Ean13 สามารถขอความรู้ หรือปรึกษาได้ที่สมาคมบาร์โค้ดแห่งประเทศไทย(ค้นหาได้จากเวปไซค์)
 

2.1.2  

บาร์โค้ดระบบ128 ระบบ39 ระบบ2of5 เป็นบาร์โค้ดที่เป็นอิสระสำหรับโปรแกรมนี้ทั้ง3แบบ สามารถใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ร่วมกับตัวเลขได้
นิยมใช้ภายในองค์กร หรือภายในร้านค้าของท่านเอง ซึ่งไม่ต้องมีรูปแบบบังคับท่านสามารถกำหนดรูปแบบขึ้นเองได้เช่น ตัวเลขนำหน้าหมายถึงววดดปป
ที่ผลิต หรือหมายถึงหมวดหมู่สินค้า ฯลฯ แล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านดังตัวอย่าง  A-0705020001 นี้เป็นต้น
 

2.1.3  

การย่อบาร์โค้ดให้มีขนาดเล็กจนเกินไปและเครื่องพิมพ์ที่ไม่ค่อยคมชัดมีน้ำหมึกซึมออกมาด้านข้างแท่งบาร์โค้ดแต่ละแท่ง ทำให้บางครั้งเส้นบาร์โค้ด
2 เส้นรวมกันเป็นเส้นเดียวเนื่องจากหมึกซึม ลักษณะเช่นนี้จะทำให้เครื่องสแกนบาร์โค้ดอ่านรหัสไม่ออก เวลากระดาษบาร์โค้ดไปใช้งานบางครั้งจะ
ยิงไม่ผ่าน   การแก้ไข  เมื่อท่านย่อขนาดแท่งบาร์โค้ดได้ตามความต้องการแล้วควรทดลองพิมพ์ออกมาแล้วใช้เครื่องสแกน ลองยิงบาร์โค้ดดูก่อน
หากไม่ผ่านให้ปรับขนาดจนกว่าจะผ่าน แล้วค่อยพิมพ์ออกมาใช้งานจริง  สำหรับท่านที่ต้องการบาร์โค้ดขนาดเล็กมากๆ ควรใช้เครื่องพิมพ์ประเภท
เลเซอร์ซึ่งจะพิมพ์เส้นขนาดเล็กๆ ได้คมชัดกว่า
 

2.1.4  

การทำบาร์โค้ดสี  เนื่องจากโปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนสีแท่งบาร์โค้ดได้ทำให้สินค้าของท่านมีจุดเด่นสะดุดตา แต่ควรระวังไม่ควรใช้สีอ่อนโทนอ่อนเกินไป
ควรเป็นสีโทนเข้ม เช่น แดงเข้ม ดำ น้ำตาล น้ำเงิน หลังจากเลือกสีแล้วก็ควรพิมพ์ออกมาแล้วใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนดูก่อนเพื่อความมั่นใจแล้วจึงค่อย
พิมพ์ออกมาใช้งานจริง
          โดยสรุปก็คือ บาร์โค้ด Ean8 Ean13 นิยมใช้ติดสินค้าส่งห้างซึ่งทางห้างจะกำชับและกำหนดมาให้ใช้แบบนี้โดยจะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น  ส่วนระบบที่เหลือ
          นิยมใช้กับธุรกิจภายในองค์กรเช่น ร้านเช่าหนังสือ เช่าCD หรือติดสินค้าภายในสต๊อกที่เราใช้เอง หรือร้านของชำที่เราใช้ระบบของเราเอง หรือภายในโกดัง
          ของเราเอง ระบบ128 ระบบ39 ระบบ2
of5
เหล่านี้ใช้ได้กับตัวอักษรและตัวเลข
 
3. การติดตั้งโปรแกรม
 • ใส่แผ่น CD โปรแกรมพาราไดส์บาร์โค้ดสีแล้วเปิดแผ่นขึ้นมา
 • ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ชื่อ Setup.exe
  s1.gif (1813 bytes)
     
 • คลิก OK
  s2.gif (11154 bytes)
     
 • คลิกที่รูปคอมพิวเตอร์
  s3.gif (11406 bytes)
     
 • คลิก Continue
  s4.gif (15537 bytes)
     
 • ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
  s5.gif (3825 bytes)
 

4. ขั้นตอนการลงทะเบียน
     4.1 หลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้เปิดไปที่ Start -> Program File -> ColorBC
     4.2 ต่อ Internet ให้เรียบร้อยเนื่องจากต้องลงทะเบียนใช้งานผ่าน Internet
     4.3 เปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกจะปรากฏช่องให้ท่านใส่รายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุไว้พร้อมกับ รหัสผ่านซึ่งจะติดอยู่หลังแผ่น CD โปรแกรม
           การป้อนชื่อสกุลควรจดไว้ใส่กระดาษไว้ให้ดีเนื่องจากระบบจะจำชื่อสกุลครั้งแรกที่ท่านป้อนเอาไว้ หากลงทะเบียนครั้งต่อไปท่านจะต้อง
           ป้อนให้ตรงกับครั้งแรก หากท่านป้อนไม่ตรงกับครั้งแรกระบบจะไม่ยอมให้ผ่าน เนื่องจากเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่านเองป้องกันการแอบอ้าง
           ใช้งานจากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของโปรแกรมตัวจริง หากท่านลืมขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องมีการยืนยัน  และEmail ท่านควรกรอกให้ตรงกับ
           ความเป็นจริงทุกครั้งเนื่องจากหากมีชุด Update โปรแกรมออกมาใหม่เราจะแจ้งไปยังท่านทาง Email ที่ให้ไว้
     4.4 หากยังไม่ต้องการลงทะเบียนให้คลิกปุ่ม Close เพื่อทดลองใช้งาน
     4.5 ท่านที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่าน Internet ได้ให้ติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนทางโทรศัพท์(ปี 2554) สามารถลงเบียนได้ 5ครั้งค่ะ หากครบแล้ว สามารถติดต่อฝ่ายขาย หรืออีเมลล์ดังกล่าวค่ะ


 

5. ความหมายของปุ่มต่างๆ ในโปรแกรม
        5.1 ปุ่มสัญลักษณ์ต่างๆ ในหน้าจอหลัก
 
5.1.2 หมายเลข 1 เป็นบริเวณช่องกรอกข้อมูลเช่นรหัสสินค้า ชื่อสินค้า เลขบาร์โค้ด ฯลฯ
  หมายเลข 2 เป็นช่องป้อนหมายเลขบาร์โค้ดที่ต้องการรันต่อเนื่อง(วิธีการใช้งานจะได้อธิบายต่อไป)
  หมายเลข 3 เป็นช่องสำหรับเลือกรูปแบบระบบบาร์โค้ด Ean8 Ean13 ระบบ128 ระบบ39 ระบบ2of5
  หมายเลข 4 เป็นช่องสำหรับใส่รูปภาพสินค้าซึ่งหลังจากSave ข้อมูลแล้วจะแสดงรูปภาพที่ช่องหมายเลข14
  หมายเลข 5 เป็นปุ่มสำหรับSave ข้อมูล
  หมายเลข 6 เป็นสำหรับเคลียร์ค่าต่างๆในช่องป้อนข้อมูลทุกช่องเพื่อความสะดวกในการป้อนรายการใหม่
  หมายเลข 7 เป็นปุ่มสำหรับลบรายการสินค้าซึ่งจะลบเฉพาะรายการบรรทัดที่ทำเครื่องหมายถูกไว้เท่านั้น
  หมายเลข 8 เป็นปุ่มสำหรับรายงานสินค้าทั้งหมดที่ป้อนไปแล้ว สามารถพิมพ์รายงานออกมาได้
  หมายเลข 9 เป็นปุ่มสำหรับ Import ข้อมูลจากไฟล์ Ms-Excel
  หมายเลข 10 เป็นปุ่มสำหรับ Import ข้อมูลจากโปรแกรมบาร์โค้ดของพาราไดส์เวอร์ชั่นอื่นๆ
  หมายเลข 11 เป็นปุ่มสำหรับค้นหารหัสสินค้าซึ่งรายการแต่ละบรรทัดจะเรียงตามชื่อสินค้าสามารถค้นหาได้ง่ายแต่หากต้องการค้นหาตามรหัสสินค้า
                    สามารถค้นหาได้จากปุ่มนี้
  หมายเลข 12 เป็นช่องสำหรับทำเครื่องหมายถูกเมื่อต้องการลบ หรือพิมพ์บาร์โค้ดบรรทัดใดก็ให้ทำเครื่องหมายถูกที่บรรทัดนั้น
  หมายเลข 13 เป็นตัวอย่างบาร์โค้ดของรายการบรรทัดที่ท่านเลือกท่านสามารถคลิกเม้าปุ่มขวาเพื่อ Copy รูปบาร์โค้ดไปใช้ในโปรแกรมอื่นได้อีกด้วย
  หมายเลข 14 เป็นช่องแสดงภาพสินค้า
  หมายเลข 15 เป็นปุ่มสำหรับเปิดไปยังหน้าตั้งค่ากระดาษ สีของบาร์โค้ด ตัวอักษร ฯลฯ
  หมายเลข 16 เป็นปุ่มสำหรับเปิดไปยังหน้า Preview ภาพก่อนพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
  หมายเลข 17 เป็นช่องสำหรับทำเครื่องหมายถูกเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะที่ท่านกำหนดให้แสดงออกมาเหมาะสำหรับท่านที่มีรายการสินค้าจำนวนมาก
                    หลายบรรทัด  จะช่วยให้โปรแกรมทำงานเร็วขึ้นเนื่องจากไม่ได้แสดงรายการทั้งหมดออกมา
  หมายเลข 18 เป็นช่องสำหรับใส่ตัวเลขกำหนดให้โปรแกรมเริ่มพิมพ์บาร์โค้ดดวงแรกตรงตำแหน่งที่ท่านกำหนด เหมาะสำหรับกระดาษสติ๊กเกอร์
                     ที่ตัดเป็นช่องแล้วเมื่อท่านนำไปพิมพ์ใช้งานบางครั้งจะมีเหลือเศษใช้ไม่หมดทุกดวงสามารถนำมาพิมพ์ใช้งานได้จนครบ
                     โดยท่านสามารถระบุตำแหน่งดวงที่เริ่มพิมพ์ได้ที่ช่องนี้
   
   
 
        5.2 ปุ่มสัญลักษณ์ต่างๆ ในหน้าตั้งค่ากระดาษ
 
  หมายเลข 1 เป็นบริเวณช่องสำหรับกำหนดขนาดกระดาษ ขนาดช่องว่าง
  หมายเลข 2 เป็นช่องสำหรับปรับฟอนท์ และขนาดตัวอักษรโดยใช้เม้าคลิกที่ตัวอักษรบริเวณหมายเลข 13 หรือใกล้เคียงก่อนแล้วจึงเลือกฟอนท์ที่หมายเลข 2
  หมายเลข 3 เป็นการกำหนดฟอนท์คล้ายกับหมายเลข 2 แต่ละเอียดกว่า
  หมายเลข 4 เป็นปุ่มสำหรับ Save หลังจากตั้งค่าต่างๆ แล้ว
  หมายเลข 5 เป็นปุ่มสำหรับ Refresh บางครั้งเมื่อปรับตำแหน่งต่างๆ แล้วภาพ Preview บริเวณหมายเลข 15 ที่ล้อมกรอบไว้ไม่เปลี่ยนแปลงตาม
                  ให้คลิกที่ปุ่มหมายเลข 5 นี้เพื่อดูภาพตามที่ได้ใส่ตัวเลขและปรับแต่งไว้
  หมายเลข 6 เป็นปุ่มสำหรับดูภาพก่อนพิมพ์ หลังจากปรับแต่งรูปแบบแล้วซึ่งบางครั้งไม่จำเป็นต้อง Save
  หมายเลข 7 เป็นปุ่มสำหรับเลือกเครื่องพิมพ์
  หมายเลข 8 เป็นปุ่มสำหรับเลือกสีให้แท่งบาร์โค้ด
  หมายเลข 9 และ 10 เป็นช่องกำหนดขนาดของบาร์โค้ด หรืออาจใช้เม้าลากปรับขนาดของแท่งบาร์โค้ดได้เลยโดยไม่ต้องกำหนดเป็นตัวเลข
  หมายเลข 11 เป็นช่องสำหรับใส่ข้อความ ซึ่งข้อความนี้จะปรากฏที่ฉลากบาร์โค้ดทุกดวงดังตัวอย่างที่หมายเลข 13
  หมายเลข 12 เป็นปุ่มสำหรับใส่รูปภาพในฉลากบาร์โค้ด ซึ่งภาพที่ใส่ในตัวอย่างนี้เป็นภาพดอกไม้
  หมายเลข 13 เป็นข้อความที่ได้จากการป้อนที่ช่องหมายเลข 11 ซึ่งจะปรากฏที่ฉลากบาร์โค้ดทุกดวง
  หมายเลข 14 เป็นรูปภาพสินค้าซึ่งมาจากการใส่ไฟล์รูปภาพไว้แล้วที่หน้าจอหลัก
  หมายเลข 15 เป็นภาพตัวอย่างเพื่อให้ดูได้ชัดเจนและสมจริงมากขึ้น ซึ่งบางครั้งในช่องปรับแต่งอาจแสดงภาพได้ไม่สมจริงนัก
  ช่องปรับแต่ง คือช่องที่ทำกรอบสีน้ำเงินล้อมรอบบริเวณหมายเลข 12,13,14 ช่องนี้เอาไว้สำหรับใช้เม้าลากปรับแต่งส่วนต่างๆ เช่นย่อขยายบาร์โค้ด
ข้อความ รูปภาพ แต่อีก2ช่องบรเวณหมายเลข 15 นั้นเอาไว้ดูอย่างเดียวไม่สามารถปรับแต่งได้
เพราะบางครั้งการดูที่ช่องปรับแต่งอาจไม่สมจริง
   
   
   
 
 
 
6. วิธีการใช้งานโปรแกรม
        6.1 หน้าจอหลัก<สำหรับป้อนรายการสินค้าและบาร์โค้ด ให้ดูรูปภาพที่ 5.1 ประกอบ>
  การเพิ่มรายการสินค้าทำได้3วิธี
     - การป้อนข้อมูลแบบปกติ
      1. คลิกปุ่ม Clear(หมายเลข 6)
      2. เลือกประเภทบาร์โค้ด ที่ช่องหมายเลข 3 ป้อนรหัสสินค้า และรายการอื่นๆ หากมีรูปภาพสินค้าให้ใส่ที่ช่องหมายเลข 4 ให้เรียบร้อยำหรับ
          รูปภาพที่จะนำมาใส่ควรย่อขนาดให้เล็กพอเหมาะสม ไม่ควรนำภาพขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้ย่อมาใส่เนื่องจากจะทำให้โปรแกรมทำงานช้าลง
      3. คลิกที่ปุ่ม Save หมายเลข 5
     
    อธิบายการใส่เลข AutoRun
   
 
           การใช้เลข AutoRun ใช้สำหรับทำบาร์โค้ดให้มีเลขต่อกันไปเรื่อยตามตัวเลขที่ท่านกำหนดไว้ในช่องหมายเลข 3 และ หมายเลข 4
จากตัวอย่างในรูปนี้ เมื่อท่านสั่งพิมพ์เฉพาะรายการนี้ท่านจะได้บาร์โค้ดทั้งหมด 5 ดวงซึ่งมีเลขเรียงกันดังนี้
              
CK00021
               CK00022
               CK00023
               CK00024
               CK00025
ที่ช่องหมายเลข 3 นั้นไม่จำเป็นต้องเริ่มที่ 1 เสมอไป สมมุติว่าเริ่มที่ 98 ไปจนถึง 102 เมื่อสั่งพิมพ์ท่านจะได้หมายเลขบาร์โค้ดทั้งหมดดังนี้
              
CK0002098
               CK0002099
               CK0002100
               CK0002101
               CK0002
102
และถ้าหากที่ช่องหมายเลข 2 (พิมพ์จำนวน)ท่านใส่เลข 3 และใช้โจทย์ตัวอย่างดังกล่าวมาแล้วท่านจะได้บาร์โค้ดแบบนั้นจำนวน 3 ชุด
หรือเลขละ 3 ดวง รวมทั้งหมด 15 ดวง
     
     
     
     - การนำข้อมูลเข้าโปรแกรมโดยวิธี Import MS-Excel (เอาข้อมูลมาจากไฟล์ Ms-Excel)
      1. ควรเตรียมไฟล์ MS-Excel ให้มีรูปแบบดังนี้ หรือเปิดไฟล์ MS-Excel คลิกที่นี่ เพื่อเป็นตัวอย่าง โดยบรรทัดแรกที่ป้ายสีน้ำเงินไว้ไม่ต้อง
    พิมพ์หรือใส่ให้ลบออก   ในที่นี้ใส่มาเพื่อให้ทราบรายละเอียดเท่านั้น
     
 
      2. เมื่อเตรียมไฟล์ MS-Excel เสร็จเรียบร้อยแล้ว(ขอเน้นอีกครั้งว่าบรรทัดแรกสีน้ำเงินให้ลบออก)ให้ปิดไฟล์ Excel นี้ไป ไม่ควรเปิดค้างไว้
    ขณะ
Import
 
      3. กลับไปที่หน้าจอหลักให้คลิกที่ปุ่มหมายเลข 9 Import Ms-Excel
   
 
      4. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังนี้

 
      5. เมื่อหน้าจอImportเปิดขึ้นมาแล้วให้คลิกที่ปุ่ม 'เลือกExcelไฟล์' และเปิดไฟล์Excelที่ต้องการขึ้นมา

 
      6. คลิกเลือกระบบบาร์โค้ด

 
      7. คลิก

 
      8. จะปรากฏรายการขึ้นมา ระหว่างนี้ท่านสามารถลบรายการที่ท่านไม่ต้องการได้โดยทำเครื่องหมายถูกหน้ารายการที่ต้องการลบ
     จากนั้นคลิก ลบรายการที่ทำเครื่องหมายถูก
 
      9. หลังจากตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่
     
     - การ Import ข้อมูลจากพาราไดส์บาร์โค้ดรุ่นอื่นๆ
      การ Import ข้อมูลจากพาราไดส์บาร์โค้รุ่นอื่นๆ จะใช้ได้เฉพาะท่านที่มีโปรแกรมบาร์โค้ดของพาราไดส์รุ่นอื่นๆ อยู่เท่านั้น วิธีการ
ไม่ยุ่งยากเพียงคลิกที่ จากนั้นจะมีมีข้อความถามย้ำขึ้นมาให้ตอบ
Yes 
  การแก้ไขรายการ
    1. เลือกบรรทัดรายการที่ต้องการแก้ไข ข้อความต่างๆ จะแสดงที่ช่องด้านบนให้ทำการแก้ไข  เมื่อแก้ไขเสร็จให้คลิก Save
   
     
  การลบรายการ
     1 ทำเครื่องหมายถูกหน้ารายการที่ต้องการลบ


2 คลิกปุ่ม DELETE 
  การค้นหารหัสสินค้า
    การค้นหานั้นจะค้นหาเฉพาะรหัสสินค้า  ส่วนรายชื่อสินค้านั้นจะถูกเรียงลำดับตามตัวอักษรอยู่แล้วสามารถใช้เม้าเลื่อนเพื่อค้นหาตามรายชื่อได้เลย
แต่หากต้องการค้นหารหัสสินค้าให้ทำดังนี้
      1. ใส่รหัสสินค้าที่ต้องการค้นหาที่ช่อง แล้วคลิกปุ่มค้นหา
      หากท่านต้องการให้โปรแกรมเรียงลำดับตามรหัสสินค้า ให้ท่านใช้เม้าคลิกที่ หัวคอลัมส์ของช่องรหัสสินค้าได้ทันที
และหากต้องการเรียงลำดับตามรายชื่อสินค้าก็ใช้เม้าคลิกที่หัวคอลัมส์รายชื่อสินค้าได้เช่นกันดังภาพที่บริเวณลูกศรสีแดงชี้อยู่
     
       
 
        6.2 หน้าตั้งค่ากระดาษ<สำหรับกำหนดขนาด ความกว้าง ความยาว ฯลฯ และการตกแต่งฉลากบาร์โค้ด>
    1. จากหน้าจอหลักคลิกที่ ตั้งค่ากระดาษ
    2. เมื่อหน้าจอตั้งค่ากระดาษปรากฏขึ้นมาแล้วให้ท่านกำหนดค่าต่างๆ ของกระดาษตามช่องต่างที่กำหนดไว้
    ในส่วนของกรอบสีแดงที่ทำเครื่องหมายไว้นั้นเป็นพื้นที่สำหรับใช้เม้าปรับลาก ย่อ ขยาย ส่วนต่างๆ เช่น
    รูปภาพ ข้อความ ซึ่งกรอบที่เหลืออีก 2 กรอบที่อยู่ด้านขวามือและด้านล่างเอาไว้สำหรับ ดูภาพหลังจาก
    ปรับแต่งแล้วจากกรอบสีแดงเท่านั้น ไม่สามารถลากหรือปรับแต่งได้
    3. ขอเน้นย้ำว่าภาพที่ท่านเห็นที่หน้าจอนั้นบางครั้งจะไม่สมจริงเนื่องจากความละเอียดของจอภาพจะสู้ความละเอียดของ
    เครื่องพิมพ์ไม่ได้บางครั้งท่านจะเห็นเลขบาร์โค้ดหรือเส้นของแท่งบาร์โค้ดไม่ชัดเจน ให้ท่านทดลองพิมพ์ออกมาดูทาง
    เครื่องพิมพ์ พิมพ์ลงบนกระดาษจริงเพื่อจะได้ทราบรายละเอียดของเส้นบาร์โค้ด  และขอเน้นย้ำอีกเรื่องสำหรับท่านที่
    ต้องการแถบบาร์โค้ดขนาดเล็กมากๆ หลังจากที่ท่านย่อขนาดบาร์โค้ดแล้ว(ที่หน้าจอจะไม่สามารถดูได้ละเอียดบางครั้ง
    เส้นจะผิดเพี้ยนแต่เวลาพิมพ์แล้วเส้นจะปกติ ควรทดลองพิมพ์ออกมาดูก่อน) ท่านควรพิมพ์ออกมาสแกนด้วยเครื่องอ่าน
    บาร์โค้ดจริงๆ ก่อน บางครั้งการย่อขนาดเล็กเกินไปทำให้เครื่องสแกนบาร์โค้ดบางรุ่นหรือบางยี่ห้อไม่สามารถอ่านแถบ
    บาร์โค้ดได้ และการทดสอบควรพิมพ์เพียง 1 ดวง และไม่ควรมีเส้นกรอบ หรือหากจำเป็นก็ควรให้เส้นกรอบ ห่างจาก
    แถบบาร์โค้ด หากเส้นกรอบชิดกับแถบบาร์โค้ดมากๆ จะทำให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดสับสนระหว่างเส้นกรอบ กับเส้นบาร์โค้ด
    ทำให้ไม่สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ ควรเว้นช่องว่างระหว่างบาร์โค้ดกับเส้นกรอบให้ได้ระยะพอสมควร

สรุปข้อควรระวังสำหรับการสร้างแถบบาร์โค้ด
    1. หากต้องการย่อแถบบาร์โค้ดให้มีขนาดเล็กมากๆ  ควรทดลองพิมพ์ลงบนกระดาษแล้วสแกนดูก่อนว่าเครื่องสแกนบาร์โค้ด
        สามารถอ่านแถบบาร์โค้ดได้หรือไม่
    2. เส้นกรอบไม่ควรชิดกับเส้นบาร์โค้ดมากเกินไปจะทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านแถบบาร์โค้ดได้
    3. การเลือกสีให้กับแท่งบาร์โค้ดควรเลือกสีเข้ม เช่น น้ำเงินเข้ม แดงเข้ม ดำ น้ำตาล ฯลฯ
    4. ที่หน้าจอภาพจะไม่สามารถดูรายละเอียดของเส้นบาร์โค้ดได้บางครั้งอาจทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเส้นบาร์โค้ดผิดปกติ แต่
         ในความเป็นจริงแล้วเส้นบาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมายังคงปกติขอให้ทดลองพิมพ์ออกมาดูก่อน
    5. การทดลองพิมพ์ออกมาเพื่อนำไปทดลองยิงนั้น ไม่ควรพิมพ์ฉลากติดๆ กันหลายดวงแล้วนำมายิง
        ควรแยกออกมาสแกนทีละดวง เนื่องจากบางครั้งมีแถบบาร์โค้ดชิดติดกันหลายดวง เมื่อนำมายิงด้วยเครื่องสแกนจะทำให้
        เครื่องสแกนไม่สามารถแยกแต่ละดวงออกจากกันได้ (เฉพาะตอนทดลองยิงบาร์โค้ดไม่ควรยิงบนกระดาษที่มีบาร์โค้ดหลายๆดวงชิดกัน
        หรือบางครั้งอาจใช้วิธีการพับกระดาษให้เห็นเฉพาะดวงที่ต้องการ)
    6. หน่วยในการวัดทั้งหมดมีหน่วยเป็น เซ็นติเมตร(c.m.)
     
     
        7. การสำรองข้อมูล
  การสำรองข้อมูลนั้นสามารถสำรองโดยการ Copy ไฟล์ C:\DataCode\CodeColor.mdb ไปเก็บสำรองไว้เท่านั้น
   
   

 -------------------------------------------------------------------------------

ท่านที่มีความประสงค์จะแนะนำให้ทางทีมงานเพิ่มเติมหรือปรับปรุงส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าไปในโปรแกรม สามารถส่งEmail มา
ถึงทีมงานโปรแกรมเมอร์โดยตรงที่ sutticho2000@yahoo.com ทางเรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นและขอบพระคุณไว้ล่วงหน้า

*** สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปมีส่วนลด ติดต่อได้ที่
     ร้าน ซอฟท์แวร์ อ๊อฟ พาราไดส์ เลขที่ 393/411 ซ.สถานฑูตจีน ถ.รัชดา ห้วยขวาง กทม 10310 (ตรงข้ามโรงแรมบารอน)
      Http://www.soi3.com Email : nina2000_007@yahoo.com