conn1.gif (192 bytes)
conn2.gif (192 bytes)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม
"พาราไดส์ พิมพ์เช็ค เวอร์ชั่น 2" 

   Updateโปรแกรม/แก้Bugโปรแกรม

    เฉพาะลูกค้าที่ซื้อไปแล้วและติดตั้งเรียบร้อยแล้วสามารถ DownLoad ชุดUpdate ฟรีได้ที่นี่ Update ฟรี
 
  เวอร์ชั่น 2.3.3 อัพเดท <24/02/2561>
    สำหรับติดตั้งใหม่
         - เวอร์ชั่นมินิ คลิก
         - เวอร์ชั่นโปร คลิก

 
  สำหรับอัพเดท
        - เวอร์ชั่นมินิ คลิก
        - เวอร์ชั่นโปร คลิก

       รายละเอียดขั้นตอน Update CLICK >>

      สามารถสั่งซื้อสินค้าที่  
>> สั่งซื้อสินค้า


     
 เวอร์ชั่นปัจจุบัน สามารถพิมพ์เช็คธนาคาร กรุงเทพ, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,UOB และแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ หากลูกค้าท่านใดต้องการ
       แจ้งการ add ฟอร์มเพิ่มเติมสามารถสร้างแบบฟอร์มได้เองในตัวโปรแกรม หรือส่งไฟล์แสกนรูปเช็คเท่าขนาดจริงคือ แสกน 100%
       แล้วส่งมาที่ Email : nina2000_007@yahoo.com แจ้งความประสงค์ในการเพิ่มเช็คธนาคารค่ะ


//**หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายค่ะ

   โปรแกรมนี้ทำอะไรได้บ้าง
 • พิมพ์เช็คในรูปแบบต่างๆ ของทุกธนาคาร และทุกแบบฟอร์ม
 • เพิ่มแบบฟอร์มของแต่ละธนาคารได้ด้วยตัวของท่านเอง
 • สามารถเปลี่ยนสีตัวอักษร หรือ กำหนดรูปแบบตัวอักษร ขนาด ฯลฯ ได้
 • บันทึกได้ทั้งการรับเช็ค และการจ่ายเช็ค
 • พิมพ์รายงานสรุปเช็ครับ หรือ เช็คจ่ายตามช่วงวันที่ที่กำหนดได้
 • ใส่รูปภาพสัญลักษณ์ หรือโลโก้ของท่านได้
 • สามารถพิมพ์เช็คแบบธรรมดา หรือ'พิมพ์แบบร่าง'ซึ่งจะมีรูปภาพแบบฟอร์มออกมาด้วยมีไว้เพื่อให้ง่ายในการ
  จัดระยะให้ตรงตามที่ต้องการ
 • แสดงจำนวนเงินเป็นตัวอักษรโดยอัตโนมัติมีให้เลือกทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • เลือกขีดคร่อม หรือไม่ขีดคร่อมได้
 • วันที่ไม่ล็อค ใช้ได้สำหรับเช็ครูปแบบใหม่
   1. การติดตั้งโปรแกรม
 1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ชื่อ Setup.exe
  s1.gif (1813 bytes)
     
 2. คลิก OK
  s2.gif (11154 bytes)
     
 3. คลิกที่รูปคอมพิวเตอร์
  s3.gif (11406 bytes)
     
 4. คลิก Continue
  s4.gif (15537 bytes)
     
 5. ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
  s5.gif (3825 bytes)

   

  เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรกจะปรากฎหน้าจอลงทะเบียน (Register) โดยจะลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต

  ให้ใส่รายละเอียดดังนี้:-(เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าแล้วจะได้รับ Product ID เก็บรักษาไว้ให้ดีเพราะถ้าหายหรือไม่มีจะไม่สามารถลงะเบียนได้ค่ะ) กรณี ผู้ที่ยังไม่ได้ซื้อ ให้กดปิดหน้านี้ User admin , Password 1 หมายเลขเครื่องเริ่มจาก 1 - 5 เครื่อง)
            1. Product Id (หน้าแผ่นซีดี)
            2. ชื่อ-นามสกุลจริง
            3. เบอร์โทร
            4. อีเมลล์

  ชุดโปร สามารถลงทะเบียนได้ 5 ครั้งนับการฟอร์แมทเครื่อง (เริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา) ครบแล้ว สามารถสั่งซื้อได้กับฝ่ายขาย
  เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ป้องกันการแอบอ้างใช้รหัสผ่านของท่าน ในการลงทะเบียนครั้งต่อไประบบจะจำชื่อนามสกุล
  ของท่านไว้ให้ท่านกรอกให้ตรงกับครั้งแรก ดังนั้นท่านควรจดชื่อ สกุลที่ท่านได้ลงทะเบียนในครั้งแรกไว้ หากท่านลง
  ทะเบียนครั้งต่อไปจะได้ไม่หลงลืม กรณีมีปัญหาในการลงทะเบียนสามารถแจ้งได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

        //หมายเหตุ : ต่ออินเตอร์เน็ตด้วยค่ะ หากเครื่องที่ไม่มีอินเตอร์หรือลงไม่ผ่าน หรือซื้อจากตัวแทน ติดต่อสามารสอบถามการลงทะเบียนได้ที่
      ฝ่ายบริการ หรือติดต่อที่อีเมลล์ค่ะ เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ หากเสาร์-อาทิตย์ แจ้งทางอีเมลล์ แจ้ง Product ID ชื่อสกุล เบอร์ติดต่อกลับที่
  nina2000_007@yahoo.com 

   


   2. อธิบายส่วนต่างๆ ของโปรแกรมภาพรวมหน้าหลักโปรแกรม
1. หมายเลข 1 คือ ช่องต่างๆ สำหรับป้อนรายละเอียด เช่น วันที่ จำนวนเงิน ชื่อ ฯลฯ
2. หมายเลข 2 คือ รูปภาพเช็คของธนาคารต่างๆ สามารถเปลี่ยนรูปได้เพื่อให้ง่ายสำหรับการจัดตำแหน่ง อาจมีหรือไม่มีก็ได้
3. หมายเลข 3 คือ รูปภาพโลโก้ สัญลักษณ์ ที่ท่านต้องการใส่ จะมีหรือไม่มีก็ได้
4. หมายเลข 4 คือ ปุ่มสำหรับเพิ่ม บันทึก ลบ และ เคลียร์ ข้อความที่ท่านป้อนไว้
5. หมายเลข 5 คือ ช่องป้อนข้อมูลหมายเหตุของเช็คแต่ละรายการ
6. หมายเลข 6 คือ ช่องระบุรายการรับ หรือ จ่ายเช็ค
7. หมายเลข 7 คือ สำหรับพิมพ์หมายเลขเช็คที่ต้องการค้นหา
8. หมายเลข 8 คือ ช่องสำหรับทำเครื่องหมาย ถูกกรณีต้องการลบ หรือพิมพ์รายการนั้น
9. หมายเลข 9 คือ ช่วยทำเครื่องหมายถูกทุกรายการหรือ ทุกบรรทัด
10. หมายเลข 10 คือ แสดงรายการเช็คเป็นช่วงๆ ตามหมายเลขที่ระบบุในช่อง  กรณีมีข้อมูลมากๆจะช่วยให้สะดวกมากขึ้น
11. หมายเลข 11 คือ เครื่องมือสำหรับกำหนดแบบตัวอักษรข้อความที่ต้องการพิมพ์
12. หมายเลข 12 คือ เครื่องมือสำหรับสร้างปรับตำแหน่งรูปแบบ แบบฟอร์มสำหรับเช็คแต่ละธนาคาร
13. หมายเลข 13 คือ บรรทัดของรายการเช็คแต่ละรายการ
14. หมายเลข 14 คือ แถบสำหรับเลือกแบบฟอร์มเช็คที่เราสร้างไว้(ตัวอย่าง Lay Out)
  3. ขั้นตอนวิธีการใช้งาน
วิธีการใช้งาน
             วิธีการใช้งานแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ ส่วนที่ 1 การสร้างแบบฟอร์มเช็คแต่ละแบบ(แต่ละธนาคารแบบฟอร์มอาจไม่เหมือนกัน)
กับ ส่วนที่ 2 การป้อนข้อมูลเช็คเพื่อที่จะพิมพ์เช็คออกมา
 
ส่วนที่ 1
     การสร้างแบบฟอร์มของเช็คแต่ละแบบ
           
 1. คลิกปุ่มปลดล๊อคที่ช่องหมายเลข 12
        
    2. จัดวางตำแหน่งช่องข้อความต่างๆ/เลือกแบบตัวอักษร/กำหนดขนาด ของแต่ละช่องที่อยู่บริเวรหมายเลข 1,2,3
             3. คลิก Save As ที่ช่องหมายเลข 12
             4. จะมีช่องตั้งชื่อแบบฟอร์มปรากฎขึ้นมาให้ตั้งชื่อแบบฟอร์ม เช่นอาจจะตั้งชื่อตามแบบฟอร์มของแต่ละธนาคาร หรือ
                  แล้วแต่จะกำหนดเพื่อให้จำได้ง่าย
             5. คลิกปุ่มล๊อคที่ช่องหมายเลข 12 เพื่อไม่ให้แต่ละช่องที่ได้ตั้งไว้แล้วเคลื่อนที่
     การแก้ไขแบบฟอร์มเช็ค
           
 1. คลิกปุ่มปลดล็อคที่ช่องหมายเลข 12
        
    2. จัดวางตำแหน่งช่องข้อความต่างๆ/เลือกแบบตัวอักษร/กำหนดขนาด ของแต่ละช่องที่อยู่บริเวรหมายเลข 1,2,3
             3. คลิก Save ที่ช่องหมายเลข 12

             4. คลิกปุ่มล๊อคที่ช่องหมายเลข 12 เพื่อไม่ให้แต่ละช่องที่ได้ตั้งไว้แล้วเคลื่อนที่
     การลบแบบฟอร์มเช็ค
           
 1. เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการลบ จากช่องหมายเลข 14
           
 2. คลิกปุ่มลบแบบฟอร์ม(รูปถังขยะ)ที่ช่องหมายเลข 12
ส่วนที่ 2
     การป้อนรายละเอียดเช็คและการพิมพ์เช็ค
            
1. เลือกแบบฟอร์มเช็คที่ต้องการ จากหมายเลข 14
             2. ป้อนรายละเอียดเช็คที่ช่องหมายเลข 1 และช่องอื่นๆ
             3. คลิกปุ่ม
Save ที่หมายเลข 14
             4. ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องหมายเลข 8
             5.
'คลิกปุ่มพิมพ์' หรือ 'พิมพ์แบบร่าง' ที่ช่องหมายเลข 12
     การแก้ไขรายการเช็ค
           
1. ใช้เม้าส์คลิกรายการบรรทัดที่ต้องการแก้ไขจากบริเวณช่องหมายเลข 13 จากนั้นข้อมูลต่างๆ จะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์ม
                 บริเวณช่องหมายเลข 1 ถึง 3
            2
. แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตามที่ต้องการ
            3
. กดปุ่ม Save บริเวณหมายเลข 4
     การลบรายการเช็ค
           
1. ใช้เม้าส์คลิกทำเครื่องหมายถูกหน้าบรรทัดที่ต้องการลบ บริเวณช่องหมายเลข 8
            2
. กดปุ่ม Delete บริเวณหมายเลข 4
     การพิมพ์เช็ค
            1. ใช้เม้าส์คลิกทำเครื่องหมายถูกหน้าบรรทัดที่ต้องการพิมพ์ บริเวณช่องหมายเลข 8
            2
. กดปุ่ม พิมพ์ หรือ พิมพ์แบบร่าง บริเวณช่องหมายเลข 12
                การพิมพ์แบบร่างเหมาะสำหรับพิมพ์ตัวอย่างออกมาดู เพื่อกะระยะตำแหน่งและตั้งค่าให้ตรงกับช่องรายการต่างๆ บนกระดาษเช็ค

    สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีขอบบังคับให้กระดาษอยู่กลางเครื่องพิมพ์ ผู้ใช้สามารถจัดวางรูปแบบในหน้าจอให้เลื่อนมากลาง หรือเลื่อน
    ให้ตรงกับตำแหน่งการพิมพ์ได้อิสระโดย ปลดล็อคหน้าจอ --
> แล้วจัดเลื่อนตำแหน่งบนหน้าจอป้อนข้อมูลได้ทันที

อื่นๆ
 -------------------------------------------------------------------------------

*** สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปมีส่วนลด ติดต่อได้ที่
     ร้าน ซอฟท์แวร์ อ๊อฟ พาราไดส์ เลขที่ 393/411 ซ.สถานฑูตจีน ถ.รัชดา ห้วยขวาง กทม 10310 (ตรงข้ามรัชดารีสอร์ท)
     Http://www.soi3.com Email: nina2000_007@yahoo.com