วิธีใช้งาน
โปรแกรม 'พาราไดส์โพสออโต้' V 3
   
"นักขายทุกท่าน จงชนะคู่แข่งของท่านด้วย พาราไดส์โพส เถิด"
  

About.gif

 

เฉพาะลูกค้าที่ซื้อไปแล้วสามารถ DownLoad ชุดUpdate ได้ที่นี่ครับ
  Update => พาราไดส์โพส 'โปร'  เวอร์ชั่น 3.5.9
05/11/2550 เฉพาะลูกค้าที่ซื้อชุดโปร 1400 -
  Update => พาราไดส์โพส 'มินิ' เวอร์ชั่น 3.5.9
05/11/2550 เฉพาะลูกค้าที่ซื้อชุดมินิ 800 --
  Update => พาราไดส์โพส 'VIP1000Board'  เวอร์ชั่น 3.5.9 05/11/2550 เฉพาะลูกค้าที่ซื้อชุด VIP3000Board ราคา 3,000 บาท ชุดนี้เป็นชุดพิเศษ สนใจติดต่อฝ่ายขายได้ค่ะ
  Update => พาราไดส์โพส 'VIP3000Board'  เวอร์ชั่น 3.5.9 05/11/2550 เฉพาะลูกค้าที่ซื้อชุด VIP3000Board ราคา 5,000 บาท ชุดนี้เป็นชุดพิเศษ สนใจติดต่อฝ่ายขายได้ค่ะ


หมายเหตุ: เฉพาะท่านที่ได้ติดตั้งโปรแกรมไปแล้วเท่านั้นนะครับจึงจะใช้งานได้
รายละเอียดขั้นตอน Update CLICK >>

>> สั่งซื้อสินค้า
 

 

   หมาะสำหรับ   นักขายทุกประเภท ธุรกิจ MLM ขายตรง ธุรกิจขายบ้าน-ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ ขายประกัน
                           ธุรกิจเพื่อสุขภาพ หากเป็นเจ้าของธุรกิจยิ่งเหมาะ เช่น ธุรกิจ SME เพราะช่วยขยายตลาด และ
                           เป็นสื่อที่ลงทุนต่ำแต่ได้ผลมาก
        

  
ุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม 'พาราไดส์โพสออโต้ version 3'
1.
ส่งข้อความได้ 2 แบบ
          - สำหรับบอร์ดที่ไม่จุกจิก ส่งแบบอัตโนมัติคลิกครั้งเดียวส่งข้อความ
            โฆษณาทั้งหมด(ท่านต้องกำหนดเองไว้ว่าให้ส่งแบบนี้)
          - สำหรับบอร์ดที่จุกจิก ส่งแบบManual คือก่อนส่งข้อความโฆษณา
            จะหยุดให้ท่านตรวจและเติมข้อมูลบางอย่าง
            (ท่านต้องกำหนดเองเช่นกัน)
   
2. พิมพ์ข้อความโฆษณาต้นแบบครั้งเดียว(1บอร์ด1ครั้ง) หลังจากนั้นท่านสามารถส่งข้อความ
โฆษณาได้ตลอดไป
3. ข้อความโฆษณาต้นแบบสามารถแก้ไข และกำหนดรูปแบบการส่งข้อความได้ตลอดเวลา
   
4. กรณีท่านมีสินค้าหลายตัว หรือต้องการแยกหมวดหมู่ข้อความโฆษณาท่านสามารถแยกได้ตาม
ที่ท่านต้องการ
5. สามารถบันทึกข้อความช่วยจำสำหรับแต่ละบอร์ดได้
6. ไม่ต้องนั่งพิมพ์ข้อความโฆษณาเดิมๆ ซ้ำซาก น่าเบื่อ ช่วยลดเวลา เพิ่มความสะดวก และ
เพิ่มยอดขายช่วยให้การขายสินค้าของท่านสนุกขึ้น
7.  โปรแกรมชุด'โปร' สามารถบรรจุข้อมูลได้จำนวน 125 เวปบอร์ด
โปรแกรมชุด'มินิ' สามารถบรรจุข้อมูลได้จำนวน 57 เวปบอร์ด
8. 
เปิดBrowser ตรวจก่อน-หลังการลงประกาศ ได้ง่าย
   
   ข้อจำกัดของโปรแกรมนี้

1.

ชุดโปรบรรจุข้อมูลได้ไม่เกิน 125 บอร์ด / ชุดมินิบรรจุข้อมูลได้ไม่เกิน 57 บอร์ด
2.
บางครั้งจะไม่สามารถส่งแบบ อัตโนมัติ หลายๆเวปพร้อมกันได้ เนื่องจากมีบางเวป
ที่ต้องคลิกปุ่มส่ง 2 ครั้งโดยทั้ง 2 ปุ่มอยู่คนละหน้ากัน   แก้ไขโดยส่งแบบทีละบอร์ด   หรือให้คลิกที่ปุ่มส่ง(แบบManual)เมื่อเวปปรากฎ
หน้าถัดมาก็ให้คลิกปุ่มที่ปรากฎในหน้าเวปอีกครั้งหนึ่ง
  
   
   ข้อควรปฏิบัติในการใช้โปรแกรมนี้ลงประกาศโฆษณาขายสินค้าในเวปบอร์ดซื้อ-ขาย
                 ควรปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทสังคมทั่วไป มิฉะนั้นผู้ดูแลเวปบอร์ดต่างๆอาจจะ
                 ลบข้อความของท่านทิ้งทุกครั้งที่ท่านลงประกาศจะทำให้ท่านเสียสิทธิ์ในการ
                 ขายสินค้าตลอดไปและหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น โปรแกรมนี้ก็ไม่สามารถช่วยท่านได้
  
1. ควรลงโฆษณาในบอร์ดที่อนุญาตให้ลงได้เท่านั้น
2. ลงโฆษณาให้ตรงหมวดหมู่ตามที่บอร์ดนั้นได้กำหนดไว้
3. ไม่ควรลงโฆษณาซ้ำๆ หากโฆษณาของท่านมีข้อความปรากฎอยู่แล้ว
 
 

อธิบายภาพรวมส่วนต่างๆ ของโปรแกรม
  


      

พื้นที่ส่วนที่ 1.

เก็บรายละเอียดของแต่ละเวปบอร์ด โดย 1 บรรทัดหมายถึง 1 เวปบอร์ด สามารถคลิก
แต่ละบรรทัดดูได้และสามารถแก้ไขข้อความต่างๆได้ทุกช่องยกเว้นช่อง "หัวข้อ"
เนื่องจากข้อความที่อยู่ในช่องนี้จะต้องมาจากขั้นตอนในการทำต้นแบบเท่านั้น
ส่วนช่องอื่นๆ ท่านสามารถแก้ไขข้อความได้ตามต้องการ

พื้นที่ส่วนที่ 2. ส่วนนี้มีไว้สำหรับแสดงต้นแบบของแต่ละบอร์ดที่ท่านได้กำหนดไว้
พื้นที่ส่วนที่ 3. ช่องเก็บข้อความโฆษณา(Topic) และช่องเก็บชื่อปุ่มสำหรับส่งข้อความ
      

      
   
   
วิธีการใช้งานโปรแกรม
  

1. การสร้างต้นแบบ (เพิ่มบอร์ดที่ท่านต้องการโฆษณาเข้าไปในโปรแกรม)
2. การแก้ไขต้นแบบ
3. การส่งข้อความโฆษณา
   
   
1.การสร้างต้นแบบ (เพิ่มบอร์ดที่ท่านต้องการโฆษณาเข้าไปในโปรแกรม)
1.1
  
คลิกที่ปุ่ม จากนั้นบริเวณส่วนที่ 3. จะว่างเป็นพื้นที่สีขาว
 
1.2 เปิด Internet Explore แล้วไปยังหน้าเขียนประกาศของบอร์ดที่ท่านต้อง   การจากนั้น
คลิกเม้าส์ปุ่มขวาที่บริเวณพื้นที่ว่างของหน้าป้อนข้อความ จะปรากฎเมนูให้เลือกที่ Properties

 
1.3
คลิกเมนู Properties จะปรากฎหน้าต่างคุณสมบัติให้ใช้เม้าส์ลากที่ Address
แล้วCopy ชื่อไฟล์และAddress เหมือนตัวอย่างเพื่อนำมาใส่ที่ Address ของโปรแกรมเราดังรูป


      

1.4 เอา Address ที่ได้มาวางไว้ที่ Address ของโปรแกรมเรา แล้วกดปุ่ม Enter ที่แป้นคีย์บอร์ด หรือคลิกที่ปุ่ม Go

  
  
1.5
จากนั้นจะปรากฎหน้ากรอกข้อความขึ้นภายในบริเวณพื้นที่หมายเลข 2


 

1.6
พิมพ์ข้อความโฆษณาตามปกติ เตรียมพร้อมที่จะส่งข้อความแต่ยังไม่ต้องส่ง

1.7
เมื่อป้อนข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้ใช้เมาส์คลิกที่ช่องด้านล่างซ้ายมือ หรือช่อง
"1).หัวข้อ"  จะปรากฎกรอบเล็ก ๆ(ยืนยัน) มีปุ่ม OKกับCANCEL เมื่อปรากฎแล้วยังไม่ต้องคลิกปุ่มทั้งสอง


     

1.8 
ใช้เมาส์คลิกในช่องของหัวข้อประกาศ ซึ่งเราได้พิมพ์ข้อความไว้แล้วและทันที่คลิก ข้อความประกาศ
จะลงไปปรากฎในช่อง "1.หัวข้อ" ทันที

        
เมื่อหัวข้อของประกาศลงมาปรากฎในช่องด้านล่างแล้วให้คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อยืนยันว่าข้อความที่ปรากฎ
ถูกต้อง
               

       

1.9
ทำเหมือนข้อ1.8ที่ผ่านมา แต่คราวนี้เปลี่ยนเป็นปุ่มส่งข้อความบ้าง บางเวปใช้คำว่า SUBMIT บางเวป
ก็ใช้ชื่อดังรูปตัวอย่าง โดยเริ่มที่ใช้เม้าส์คลิกในช่อง "2). ชื่อปุ่มส่งข้อความ"
จากนั้นจะปรากฎกรอบยืนยันขึ้นมา แต่ยังไม่ต้องคลิกปุ่มใด ให้เลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ปุ่ม
ส่งข้อความ(SUBMIT)ของเวป โดยคลิกแบบแช่แล้วลากเล็กน้อย จะปรากฎชื่อปุ่มขึ้นในช่อง
หมายเลข 2). ด้านล่าง (ลักษณะคล้ายๆกับคลิกค้างไว้แล้วลาก ไม่ใช่คลิกเพื่อส่งข้อความ)
แล้วค่อยคลิก OK ที่กรอบยืนยัน

( ทั้ง 2 ช่องไม่สามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปได้จะมีข้อความขึ้นมาได้โดยวิธีที่กล่าวไว้เท่านั้น )
       
        

1.10
คลิกปุ่ม 'บันทึก' เป็นอันว่าการสร้างต้นแบบเสร็จเรียบร้อย
พร้อมใช้งานได้ทันที ท่านอาจทดลองส่งข้อความโดยคลิกปุ่ม
'ส่ง(แบบManual)'     ดูได้ซึ่งปุ่มนี้ใช้ส่งข้อความครั้งละ 1 บอร์ด
      
1.11 เมื่อส่งข้อความโฆษณาแล้ว ลองติดตามเปิดดูผลของการประกาศดูโดยคลิกเปิดได้จากช่อง BoardURL
เมื่อคลิกจะปรากฎรูปสามเหลี่ยมบริเวณมุมขวาแล้วจะมีเมนูแสดงขึ้นมา 'เปิดเวปบอร์ด' คลิกที่เมนูนี้    
ซึ่งข้อมูล BoardURL เช่น http://.... ที่อยู่ในช่องนั้นผู้ใช้ต้องป้อนเข้าไปเอง เมื่อเราคลิกที่เมนู
โปรแกรมจะเปิดเวปตามที่ท่านบันทึกไว้
       
   
1.12
อธิบายการใช้งานพื้นที่ ส่วนที่ 1.
    
พื้นที่ส่วนนี้ มีไว้เก็บรายละเอียดของแต่ละบอร์ด
เมื่อเราคลิกแต่ละบรรทัด พื้นที่หมายเลข 2 ก็จะ
เปลี่ยนไปแสดงบอร์ดแต่ละบอร์ดที่เราเก็บต้นแบบไว้
และเราสามารถเลื่อนขยายความกว้างของส่วนนี้ได้
โดยใช้เม้าส์ลากบริเวณเส้นแบ่งสีน้ำตาล
ขยายซ้าย-ขวาได้ตามความสะดวก
    
1.13 ที่บริเวณส่วนหัวของแต่ละช่องซึ่งได้ทำสีน้ำตาลไว้นั้นสามารถคลิกได้ และเมื่อคลิกแล้วโปรแกรมจะ
จัดเรียงลำดับข้อมูลให้ตามแต่ละช่อง เช่นเรียงลำดับตามวันที่ส่งล่าสุด / เรียงลำดับตาม ชื่อ
Url(หน้าแสดงกระทู้) / เรียงตามชื่อบอร์ดสำหรับโพส(BoardURL)
    
1.14 ทุกช่องสามารถป้อนข้อมูลเข้าไปได้ทุกช่องโดยพิมพ์ลงไปในช่องโดยตรง ยกเว้นช่อง 'Url' และช่อง
'หัวข้อ' เนื่องจากข้อมูลที่อยู่ในนั้นจะได้มาจากการสร้างต้นแบบเท่านั้น
1.15 สำหรับช่อง TxtPws นั้นเป็นช่องสำหรับเก็บ รหัสผ่าน ซึ่งบางเวปต้องการให้เราใส่รหัสผ่านลงในช่อง
เมื่อจะส่งข้อมูลโปรแกรมก็จะนำรหัสผ่านจากช่องนี้ไปเติมให้
   
   
  
   
2.การแก้ไขต้นแบบ
                 เมื่อตรวจพบว่ามีข้อความผิด หรือต้องการเปลี่ยนข้อความใหม่ ก็เพียงแค่คลิกที่ปุ่ม
                 ท่านก็สามารถแก้ไขข้อความได้แต่ระวังอย่าลืมทำตามข้อ 1.8 เป็นอันขาด ยกเว้นข้อ 1.9 ไม่ต้องทำ
                 เพราะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
  
  


3.การส่งข้อความโฆษณา
3.1 การส่งแบบ Auto
                - หากต้องการส่งข้อความโฆษณาทีเดียวทั้งหมด
                  ทุกบอร์ดที่มีอยู่หรือที่ได้สร้างต้นแบบเตรียมไว้แล้ว
                  ให้คลิกที่ปุ่ม 'ส่ง (แบบAuto)' และหากต้องการให้
                   หยุดรอเมื่อส่งเสร็จก็ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องขวามือ
                - ในการส่งแบบทีเดียวทั้งหมดนั้นจะมีการยกเว้นไม่ส่งข้อความสำหรับต้นแบบที่ได้ทำ
                   เครื่องหมาย Xไว้ในช่อง 'ส่งแบบManual(X)' ดังรูป ซึ่งโปรแกรมนี้จะเว้นไว้ไม่ส่งข้อความ
                   และสาเหตุที่เราต้องทำเครื่องหมาย X ไว้ก็เพราะบางเวปบอร์ด ต้องการข้อมูลที่ละเอียด
                   ก่อนส่งเช่นรหัสผ่าน หรือ บางเวปจะไ่ม่สามารถส่งข้อมูลติดๆ กันในเวลาใกล้เคียงได้
                   จะต้องรอซักพัก ซึ่งเราก็คัดเลือกและทำเครื่องหมายแบบนี้ไว้ แล้วทำการส่งแบบ
                   Manual เองต่างหาก


        

3.2 การส่งข้อความขึ้นเวปบอร์ดแบบ Manual
                สำหรับบอร์ดที่ต้องการความละเอียดของข้อมูล ควรใช้
                ปุ่มส่งข้อความแบบ Manual
                - วิธีส่งก็คือคลิกที่ปุ่ม 'ส่ง(แบบManual)' ตามรูปได้เลย
                - หากเราต้องการเติมข้อมูลหรือปรับแต่งข้อความบางอย่างก่อนส่งให้ทำ
                  เครื่องหมายถูกในช่อง'หยุดตรวจก่อนส่ง' และถ้าทำเครื่องหมายแล้ว
                  เมื่อมีการคลิกปุ่ม 'ส่ง(แบบManual)' โปรแกรมจะเพียงแค่โหลด
                  ข้อความจากต้นแบบขึ้นมารอพร้อมเตรียมที่จะส่งเท่านั้น แล้วหยุดรอ
                  ให้เราปรับแต่ง ตามต้องการ เมื่อเรียบร้อยแล้ว จึงคลิกปุ่มส่งจากหน้าเวป 
                  ขอเน้นกันลืมว่าให้คลิกที่ปุ่ม ส่งข้อความที่อยู่หน้าในเวป นะครับ
                  ไม่ใช่ปุ่มส่งของโปรแกรม


   27/11/2004

<Home>

หมายเหตุ: ซอฟท์แวรนี้เป็นซอฟท์แวร์ใหม่เท่าที่ทราบยังไม่เคยมีขายในประเทศใดมาก่อน
                หากท่านต้องการนำไปจำหน่าย หรือทำตลาดในต่างประเทศสามารถสั่งซื้อ
                เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษได้ในราคาขายส่งติดต่อที่
                ทีมงาน พาราไดส์ซอฟท์แวร์  06-6215889 หากไม่ทันได้รับสายจะโทรกลับค่ะ
               (บางครั้งอาจติดสายลูกค้าท่านอื่นหรือขับรถ)