ซอฟท์แวร์อ๊อฟ พาราไดส์

ไปหน้าที่

กลับหน้าหลัก ซอย3ดอทคอม www.soi3.com
(สำหรับเวปมาสเตอร์เท่านั้น =>)Login:    Username: Password:
Board: -:- ประกาศ อบรม สัมมนาหลักสูตรต่างๆ คอร์สอบรม การเรียนรู้ -:-

กลับหน้ารวมกระดาน | ตั้งหัวข้อกระทู้ใหม่

หัวข้อ: ตอบ / อ่าน: ชื่อ: ล่าสุด:-1
1) Mr.     0  /   129 HcPcEgmp 8/8/2566 11:37:28
2) Mr.     0  /   113 HcPcEgmp 8/8/2566 11:37:24
3) Mr.     0  /   130 HcPcEgmp 8/8/2566 11:36:57
4) Mr.     0  /   114 HcPcEgmp 8/8/2566 11:36:57
5) Mr.     0  /   104 HcPcEgmp 8/8/2566 11:36:11
6) Mr.     0  /   111 HcPcEgmp 8/8/2566 11:36:11
7) Mr.     0  /   111 HcPcEgmp 8/8/2566 11:36:06
8) Mr.     0  /   109 HcPcEgmp 8/8/2566 11:36:05
9) Mr.     0  /   105 HcPcEgmp 8/8/2566 11:36:05
10) Mr.     0  /   102 HcPcEgmp 8/8/2566 11:36:04
11) Mr.     0  /   111 HcPcEgmp 8/8/2566 11:36:03
12) Mr.     0  /   107 HcPcEgmp 8/8/2566 11:36:03
13) Mr.     0  /   104 HcPcEgmp 8/8/2566 11:36:02
14) Mr.     0  /   101 HcPcEgmp 8/8/2566 11:36:02
15) Mr.     0  /   104 HcPcEgmp 8/8/2566 11:36:01
16) Mr.     0  /   105 HcPcEgmp 8/8/2566 11:36:00
17) Mr.     0  /   103 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:59
18) @@v4nje     0  /   105 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:58
19) 1     0  /   106 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:58
20) 1’"     0  /   104 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:58
21) Mr.’||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||’     0  /   104 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:58
22) vJqjHWv3’)) OR 338=(SELECT 338 FROM PG_SLEEP(15))--     0  /   109 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:57
23) Mr.     0  /   107 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:56
24) Y68V4WKQ’) OR 504=(SELECT 504 FROM PG_SLEEP(15))--     0  /   112 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:56
25) dsYPYmmp’ OR 715=(SELECT 715 FROM PG_SLEEP(15))--     0  /   101 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:55
26) Mr.     0  /   115 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:54
27) nNLKRSMU’)); waitfor delay ’0:0:15’ --     0  /   106 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:54
28) Mr.     0  /   107 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:53
29) CVJwEpKi’); waitfor delay ’0:0:15’ --     0  /   105 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:53
30) Mr.     0  /   153 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:52
31) Mr.     0  /   102 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:52
32) xHwpnEZq’; waitfor delay ’0:0:15’ --     0  /   103 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:52
33) Mr.     0  /   108 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:51
34) Mr.     0  /   112 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:51
35) 1 waitfor delay ’0:0:15’ --     0  /   108 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:50
36) Mr.     0  /   120 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:50
37) Mr.     0  /   104 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:49
38) 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z     0  /   105 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:48
39) @@kIVoG     0  /   107 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:47
40) 1     0  /   107 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:47
41) 1’"     0  /   108 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:47
42) 0’XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z     0  /   105 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:47
43) Mr.’||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||’     0  /   113 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:47
44) if(now()=sysdate(),sleep(15),0)     0  /   101 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:46
45) njPgjDbl’)) OR 169=(SELECT 169 FROM PG_SLEEP(15))--     0  /   112 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:46
46) deqk7QNw’) OR 357=(SELECT 357 FROM PG_SLEEP(15))--     0  /   106 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:45
47) qdsDnwdx’ OR 624=(SELECT 624 FROM PG_SLEEP(15))--     0  /   107 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:44
48) lkbFaVQS     0  /   110 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:43
49) ymgCV6PT’)); waitfor delay ’0:0:15’ --     0  /   112 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:43
50) Mr.     0  /   110 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:42
51) 6uClGFHQ’); waitfor delay ’0:0:15’ --     0  /   104 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:41
52) Mr.     0  /   112 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:41
53) Uhz0XMCr’; waitfor delay ’0:0:15’ --     0  /   109 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:40
54) Mr.     0  /   108 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:40
55) Mr.     0  /   99 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:39
56) Mr.     0  /   106 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:39
57) Mr.     0  /   108 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:39
58) 1 waitfor delay ’0:0:15’ --     0  /   108 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:39
59) Mr.     0  /   106 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:38
60) Mr.     0  /   113 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:36
61) 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z     0  /   106 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:36
62) Mr.     0  /   105 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:35
63) 0’XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z     0  /   113 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:35
64) Mr.     0  /   107 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:34
65) if(now()=sysdate(),sleep(15),0)     0  /   106 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:34
66) Mr.     0  /   100 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:33
67) Mr.     0  /   111 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:32
68) ikJ2NIgG     0  /   107 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:31
69) Mr.     0  /   109 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:31
70) Mr.     0  /   111 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:30
71) Mr.     0  /   114 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:29
72) Mr.     0  /   107 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:29
73) Mr.     0  /   106 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:28
74) Mr.     0  /   105 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:28
75) Mr.     0  /   114 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:28
76) Mr.     0  /   114 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:28
77) Mr.     0  /   122 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:27
78) Mr.     0  /   109 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:27
79) Mr.     0  /   117 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:26
80) Mr.     0  /   106 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:26
81) Mr.     0  /   105 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:25
82) Mr.     0  /   117 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:25
83) Mr.     0  /   101 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:24
84) Mr.     0  /   107 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:24
85) Mr.     0  /   115 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:24
86) Mr.     0  /   103 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:24
87) Mr.     0  /   119 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:24
88) Mr.     0  /   111 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:23
89) Mr.     0  /   111 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:23
90) Mr.     0  /   112 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:22
91) Mr.     0  /   108 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:22
92) Mr.     0  /   116 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:21
93) Mr.     0  /   114 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:20
94) Mr.     0  /   125 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:19
95) Mr.     0  /   116 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:18
96) Mr.     0  /   130 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:17
97) Mr.     0  /   112 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:16
98) Mr.     0  /   114 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:14
99) Mr.     0  /   124 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:13
100) Mr.     0  /   132 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:13
101) Mr.     0  /   118 HcPcEgmp 8/8/2566 11:35:12
ไปหน้าที่