ซอฟท์แวร์อ๊อฟ พาราไดส์

ไปหน้าที่

กลับหน้าหลัก ซอย3ดอทคอม www.soi3.com
(สำหรับเวปมาสเตอร์เท่านั้น =>)Login:    Username: Password:
Board: -:- สนทนาแนะนำปรับปรุงผลิตภัฑณ์ 'พาราไดส์' -:-

กลับหน้ารวมกระดาน | ตั้งหัวข้อกระทู้ใหม่

หัวข้อ: ตอบ / อ่าน: ชื่อ: ล่าสุด:-1
1) Mr.     0  /   122 HcPcEgmp 8/8/2566 11:37:38
2)     0  /   117 HcPcEgmp 8/8/2566 11:37:24
3) Mr.     0  /   133 HcPcEgmp 8/8/2566 11:21:59
4) Mr.     0  /   128 HcPcEgmp 8/8/2566 11:21:59
5)     0  /   133 HcPcEgmp 8/8/2566 11:21:20
6)     0  /   122 HcPcEgmp 8/8/2566 11:21:20
7) Mr.     0  /   130 HcPcEgmp 8/8/2566 11:21:10
8) Mr.     0  /   123 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:59
9) Mr.     0  /   128 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:55
10) Mr.     0  /   130 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:54
11) Mr.     0  /   121 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:53
12) Mr.     0  /   124 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:53
13) Mr.     0  /   136 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:53
14) Mr.     0  /   128 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:48
15) Mr.     0  /   120 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:42
16) @@2Hlsu     0  /   126 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:35
17) 1     0  /   129 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:35
18) 1’"     0  /   112 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:35
19) Mr.’||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||’     0  /   133 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:34
20)     0  /   120 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:30
21) DDPG16Bv’)) OR 73=(SELECT 73 FROM PG_SLEEP(15))--     0  /   116 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:30
22) natU57jD’) OR 70=(SELECT 70 FROM PG_SLEEP(15))--     0  /   122 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:25
23)     0  /   125 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:21
24) 6WpC2XbE’ OR 935=(SELECT 935 FROM PG_SLEEP(15))--     0  /   122 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:20
25)     0  /   115 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:17
26)     0  /   112 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:16
27) Qw2vf0xm’)); waitfor delay ’0:0:15’ --     0  /   123 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:16
28)     0  /   116 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:16
29)     0  /   136 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:15
30)     0  /   118 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:15
31) 2ST501dA’); waitfor delay ’0:0:15’ --     0  /   121 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:08
32)     0  /   115 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:08
33) OJ87VpQq’; waitfor delay ’0:0:15’ --     0  /   115 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:04
34)     0  /   115 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:04
35) 1 waitfor delay ’0:0:15’ --     0  /   115 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:00
36)     0  /   119 HcPcEgmp 8/8/2566 11:20:00
37)     0  /   121 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:59
38)     0  /   115 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:59
39)     0  /   117 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:59
40)     0  /   113 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:55
41) 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z     0  /   119 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:52
42)     0  /   114 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:51
43) 0’XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z     0  /   140 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:48
44)     0  /   115 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:47
45) if(now()=sysdate(),sleep(15),0)     0  /   113 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:42
46)     0  /   117 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:41
47)     0  /   110 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:37
48) MNZWjw64     0  /   115 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:36
49)     0  /   128 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:32
50) Mr.     0  /   120 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:31
51)     0  /   116 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:27
52) Mr.     0  /   124 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:27
53)     0  /   125 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:22
54) Mr.     0  /   124 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:22
55) Mr.     0  /   134 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:21
56) Mr.     0  /   125 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:21
57) Mr.     0  /   125 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:21
58)     0  /   117 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:17
59) Mr.     0  /   128 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:16
60)     0  /   116 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:13
61) Mr.     0  /   121 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:12
62)     0  /   120 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:09
63) Mr.     0  /   121 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:08
64)     0  /   118 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:05
65)     0  /   114 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:05
66)     0  /   119 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:05
67)     0  /   116 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:05
68) Mr.     0  /   117 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:04
69)     0  /   108 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:04
70)     0  /   119 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:04
71) Mr.     0  /   113 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:01
72)     0  /   135 HcPcEgmp 8/8/2566 11:19:01
73) Mr.     0  /   122 HcPcEgmp 8/8/2566 11:18:58
74)     0  /   111 HcPcEgmp 8/8/2566 11:18:57
75) Mr.     0  /   126 HcPcEgmp 8/8/2566 11:18:54
76) Mr.     0  /   130 HcPcEgmp 8/8/2566 11:18:50
77) Mr.     0  /   120 HcPcEgmp 8/8/2566 11:18:46
78) Mr.     0  /   120 HcPcEgmp 8/8/2566 11:18:42
79) Mr.     0  /   128 HcPcEgmp 8/8/2566 11:18:36
80) Mr.     0  /   122 HcPcEgmp 8/8/2566 11:18:30
81) Mr.     0  /   125 HcPcEgmp 8/8/2566 11:18:30
82) Mr.     0  /   129 HcPcEgmp 8/8/2566 11:18:30
83) Mr.     0  /   135 HcPcEgmp 8/8/2566 11:18:29
84) Mr.     0  /   125 HcPcEgmp 8/8/2566 11:18:29
85) Mr.     0  /   122 HcPcEgmp 8/8/2566 11:18:29
86) Mr.     0  /   117 HcPcEgmp 8/8/2566 11:18:25
87) Mr.     0  /   131 HcPcEgmp 8/8/2566 11:18:19
88)     0  /   120 HcPcEgmp 8/8/2566 11:17:41
89)     0  /   127 HcPcEgmp 8/8/2566 11:17:35
90)     0  /   114 @@bCZBU 8/8/2566 11:17:28
91)     0  /   114 1 8/8/2566 11:17:28
92) Mr.     0  /   127 HcPcEgmp 8/8/2566 11:16:47
93) Mr.     0  /   128 HcPcEgmp 8/8/2566 11:16:39
94) Mr.     0  /   116 @@QxOvM 8/8/2566 11:16:32
95) Mr.     0  /   129 1 8/8/2566 11:16:32
96)     0  /   118 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 8/8/2566 11:16:27
97)     0  /   117 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 8/8/2566 11:16:15
98)     0  /   119 v8C5qfdb 8/8/2566 11:16:08
99)     0  /   119 HcPcEgmp 8/8/2566 11:16:04
100)     0  /   115 HcPcEgmp 8/8/2566 11:15:59
101)     0  /   130 HcPcEgmp 8/8/2566 11:15:51
ไปหน้าที่